Thẻ: lăng mộ gia tộc

KHU LĂNG MỘ ĐINH TRIỀU QUỐC MẪU
KHU LĂNG MỘ ĐINH TRIỀU QUỐC MẪU

Khu lăng mộ Đinh Triều Quốc Mẫu – Sự tôn kinh của con cháu họ Đinh Con cháu dòng họ Đinh cùng với người dân làng Bườn – Nam Định đã xây dựng công trình khu lăng mộ Đinh Triều Quốc Mẫu. Nhằm tưởng nhớ công đức của Đàm Thái Hậu là mẹ ruột của nhà vua Đinh Tiên Hoàng. Khu lăng được xây dựng đúng dịp...
Đọc Thêm