Thẻ: thủ công mỹ nghệ

Nét độc đáo của thủ công mỹ nghệ Quang Tùng
Nét độc đáo của thủ công mỹ nghệ Quang Tùng

Nét độc đáo của thủ công mỹ nghệ Quang Tùng Thủ công mỹ nghệ là một ngành nghề truyền thống đã có từ thời xưa đến nay đang còn tồn tại và phát triển. Từ tạo ra một món đồ bằng thủ công ( bằng tay ) hiện nay phương pháp sản xuất được cải tiến nhiều. Sử dụng những máy móc hiện đại để hỗ trợ cho...
Đọc Thêm